Deti pod prvou adventnou sviecou

644

Dubnica nad Váhom zasvietila prvú adventnú sviecu na Vianočnom venci na Námestí Matice Slovenskej.

Novootvorené Vianočné mestečko na Námestí Matice Slovenskej praskalo vo švíkoch, až sa zdalo, že je malé. Svoj podiel zohralo, z malej časti, aj prajné počasie. Podnikatelia Vianočné mestečko zaplnili svojimi produktami, aby ich mohli ponúknuť návštevníkom Vianočného jarmoku.

Na pódiu sa schyľovalo zasvieteniu prvej adventnej sviece. Najskôr bolo pokrstené nové logo Dubnice nad Váhom dubovým lístím. Vyšlo z dielne Milana Plevu. Logo pokrstili primátor Dubnice nad Váhom Mgr. Peter Wolf, správca farnosti v Dubnici nad Váhom vdp. Marián Bielik a autor víťazného loga Milan Pleva. Potom všetci traja uchopili rozsvecovacie tlačítko a rozsvietili prvú sviecu.

Pódium teraz patrí deťom Základných a Materských škôl v Dubnici nad Váhom. Deti z MŠ Rozprávkovo predviedli tanec pod názvom „Zima, zima“ (Ľubica Halásová), deti z ZŠ s MŠ C I. predniesli pásmo básničiek a pesničiek „Vítaj, vítaj advent“ (Zuzana Kalusová), deti zo ZŠ s MŠ sv. D. Savia sa predstavili scénkou „Kto klope tam?“ (Andrea Pilná), deti zo ZŠ s MŠ P. Demitru zaspievali „Vianočné koledy“ Zuzana Kapráliková). Záver patril deťom zo ZŠ s MŠ Pod hájom s programom „Miesto pre tuláka“ (Irena Pažitková a Marián Mikuš).

Video