štvrtok, 30 mája, 2024
ÚvodMestá a obceDolná Krupá

Dolná Krupá

Obec Dolná Krupá sa nachádza v severozápadnej časti Podunajskej pahorkatiny, asi 10 km severne od mesta okresného mesta Trnavy. Takmer rovnaká vzdialenosť delí obec od najvyššieho vrchu Malých Karpát – Zárub. Kataster obce hraničí na severe s Hornou Krupou, na severozápade s Horným Dubovým, z východnej strany je Dolné Dubové a Špačince. Západnú hranicu tvorí územie Bohdanoviec. Stred obce leží v nadmorskej výške 192 m n. m. Najvyšším miestom je kóta Šarkan, dosahujúca nadmorskú výšku 274 m n. m.

V písaných dejinách sa prvá zmienka o obci objavila na začiatku 12. storočia, keď sa zachovala z r. 1113 tzv. Zoborská listina. Spomína sa v nej prvá známa podoba názvu obce – CROMBA. Podľa tejto listiny bola obec majetkom benediktínskeho opátstva sv. Hippolyta na Zobore v Nitre.

Centrom obce je Farský kostol sv. Ondreja.

V Dolnej Krupej je viac pamätihodnosti, ktoré stojí za to pozrieť. Medzi ne patrí: kaštieľ, park, divadlo, ružová záhrada, umelý kopec, kostol a mauzóleum. Všetky predstavujú dotyky veľkého umenia, svojou hodnotou presahujúce regionálny rámec. Tvoria súčasť kultúrneho dedičstva. Do dnešných dní sa bohužiaľ nezachovali všetky. Platí to o kaštieľnom divadielku a o ružovej záhrade.

V Dolnej Krupej sa po pandemickej prestávke opäť otvorili brány kultúre. Po odmlke otvoril svoje brány fantazijný festival Lestival.

Dolná Krupá je známa aj svetom medoviny, medu a vôňou ruží Medolandia.

Za vôňou ruží v najväčšej miere sa skrýva Gófka Mária Henrieta Choteková žijúca v rokoch 1863 – 1946 v kaštieli, ktorého park priamo susedí s areálom Medolandia. Jej ružová záhrada sa svojou pestrosťou odrôd radila medzi najväčšie na európskom kontinente. Svojou vytrvalou prácou a zanietením pre ruže si získala uznanie nielen odbornej verejnosti, ale i obyvateľov Dolnej Krupej, ktorí ju začali nazývať „ružovou grófkou“. Aj ona nám bola veľkou inšpiráciou pri budovaní tohto krásneho miesta.

Čerpal som a pre rozšírenie si vedomostí z  Dolná Krupá, Vikipedia, Medolandia.

Viac o Lestivalke, Rozáriu a Medolandii v mojej reportáži nájdete tu.