Jarovce

246

Obec Jarovce je predhraničná časť Bratislavy. Je to taká tichá obec, nebyť diaľnice tak úplne tichá. Tichá aj cez to, že je tam Klub mladých Chorvátov, Chorvátsky kultúrny spolok, Tanečný súbor Ljuljanka, Chorus Cantilena, Základná škola s Materskou školou. Sústredil som sa na okolie Kostola sv. Mikuláša.