Rusovce

232

Časť Bratislavy je aj obec Rusovce. História Rusoviec siaha až do 2 200 -1 600 p. n. l. (doba bronzová) stopy po najstaršom osídlení ľuďmi tzv. wieselburskej kultúry. Symbolom Rusoviec je neogotická stavba Kaštiel Rusovce s parkom. Ďalej sa tu nachádza Gerulata – vojenský tábora, ktorý bol súčasťou systému opevnení zvaného Limes Romanus, tvoriaceho hranicu medzi Rímskou ríšou a Barbarikom, kúria situovaná na rohu Balkánskej a Zdravotníckej ulice, rímskokatolícky kostol sv. Márie Magdalény, Evanjelicky kostol, Kostol svätého Víta, Dom s hypocaustom a iné pamiatky Zdroj: Rusovce.

18. mája 2022

Dom záhradníkov/škola

Rusovský park na jar

Pri Sankt Vitus kaffee

29. septembra 2021