Ladce

635

Ladce 2. januára 2022

Barokový kaštieľ Ladce

Barokový kaštieľ bol postavený okolo roku 1774 na starších základoch, upravený v roku 1792, začiatkom 20. storočia adaptovaný na kláštor. V objekte je rokoková kaplnka s iluzívnou maľbou a bohatým rokokovým zariadením z polovice 18. storočia. Zdroj: Slovenské hrady

MaHoLa

Obec Ladce uchádzala o podporu v rámci výzvy Grantov EHP a Nórska CLT01 z júla 2019 (LINK) s názvom projektu MaHoLa (MaHoLa je akronymom anglickej verzie názvu kaštieľa v Ladcoch (Manor house Ladce) Kaštieľa v ktorej bola úspešná. Zdroj: MaHoLa