Návšteva starej dámy v Dubnici nad Váhom

1209

„Ak ľudia prestanú milovať svojich blížnych,

ak sa nerešpektuje prikázanie ochraňovať slabších,

ak dôjde k výsmechu inštitúcie manželstva,

ak je oklamaný súd a mladá matka uvrhnutá do nešťastia,

tak vtedy je ohrozená aj sloboda.“

píše bulletin k predstaveniu Divadelného súboru HUGO z Pruského k tragikomédii Friedricha Dürrenmatta Návšteva starej dámy v réžii Andreja Škvara.

Dej sa začína. Claire Zachanassianová svoju mladosť prežila v obci Güllen. Zažila tu radosti, strasti, no hlavne sa zamilovala do Illa. Ill ju však pre ňu v najšťastnejšej chvíli zradí. Claire odchádza, ale sľubuje sa vrátiť a pomstiť zradu.

Čas beží. Zrazu v mestečku Güllen nečakane zastavuje vlak a vystupuje z neho neskutočne bohatá Claire. Po zoznámení sa s miestnou smotánkou vrátane Illa sľubuje 1 miliardu obyvateľom schátraného mesta za jeho zabitie…

i-novinky.sk: Pán režisér, ako bude predstavenie pokračovať, ale samozrejme prosím bez pointy. Nech sa prídu diváci pozrieť.

Andrej Škvaro: Obyvatelia mesta sú ponukou Claire pobúrení a jej nehumánny návrh odmietajú. Avšak z ľahkovážnosti a prílišnej biedy začnú kupovať na dlh. Dúfajú, že dáma mestu pomôže aj bez krutej pomsty. Tá však trvá na svojom rozhodnutí, že cenou je Illov život. Güllenčania sľubujú, že stoja za ním, no ich skutky o tom nesvedčia. Sú peniaze skutočne takým pohonným motorom k nehumánnosti?

i-novinky.sk: Predstavte čitateľom Divadelný súbor HUGO z Pruského!

Andrej Škvaro: DS Hugo tvorí muzikálové a činoherné predstavenia, rozvíja divadelné talenty Trenčianskeho kraja a už desiaty rok združuje mladých ľudí aj staršiu generáciu, ktorí majú chuť tvoriť a obetovať svoj voľný čas pre divadlo. Za desaťročie sme potešili divákov muzikálom Soľ nad zlato, Mystérium, Perinbaba, Sen noci decembrovej, komédiou Prekvapenie, drámou Kým kohút nezaspieva, najnovšie tragikomédiou Návšteva starej dámy. S muzikálom Soľ nad zlato a Perinbaba sme hosťovali vo viedenskom divadle Theater Brett, Perinbaba mala päť repríz v bratislavskom Istropolise a RTVS odvysielala záznam z predstavenia vo vianočnom období. S inscenáciou Kým kohút nezaspieva sme získali druhé miesto na krajskej súťažnej prehliadke ochotníckeho divadla Thália pod Bojnickým zámkom, druhé miesto na celoštátnej súťažnej prehliadke Belopotockého Mikuláš s postupom na Scénickú žatvu Martin. S týmto predstavením sme hosťovali v pražskom Dome národnostných menšín pre Slovákov žijúcich v Prahe.

i-novinky.sk: Toto bol ďalší z Vašich podarených kúskov. Videl som aj drámu od Ivana Bukovčana Kým kohúť nezaspieva, s ktorou ste žali a možno ešte žnete úspechy s a v netradičnom prostredí scény. Vráťme sa však k „dáme“. Koľko trvá naštudovanie, povedzme, konkrétne diela „Návšteva starej dámy?

Andrej Škvaro: Čas naštudovania závisí od náročnosti inscenácie, od prístupu hercov, ako rýchlo sa im podarí naučiť a osvojiť si text, stotožniť sa s charakterom hereckej postavy a jej vývojovým oblúkom, tiež od technických náležitostí ako je voľné javisko na nácvik, zladenie termínov skúšok, aby mohli všetci herci… V prípade „Dámy…“ nám to trvalo približne deväť mesiacov.

i-novinky.sk: Bolo to ťažké naštudovať? Čo robilo najväčšie problémy? Bolo miesto kde ste sa tzv. „zasekli“?

Andrej Škvaro: Snažím sa vyberať inscenácie „šité na mieru“ nášmu súboru v zmysle využitia hereckého potenciálu a daností súboru. Avšak v polovici skúškového obdobia som mal obavu, či je súbor dostatočne vyzretý na tak náročný titul. Bol to ťažký „pôrod“, ale herci sa s titulom statočne popasovali, čo je vidieť na obstojnom umeleckom zážitku.

i-novinky.sk: Zaujali ma rekvizity. Kde sa kupujú, požičiavajú rekvizity napríklad truhla, oblečenie Claire? Kto vyrábal „klietky“? Ak to nie je obchodné tajomstvo. Možno sa Vám moje otázky zdajú naivné.

Andrej Škvaro: Nosnú konštrukciu nám pozvárala firma v Považskej Bystrici, povrchové úpravy a nátery sme realizovali svojpomocne. Väčšina rekvizít sa nakupuje cez inzeráty, prípadne sa niečo zakúpi aj nové alebo využijeme niečo z iných inscenácií v našom sklade rekvizít. Truhlu sme napríklad získali za cenu materiálu od nášho sponzora a dali sme ju nastriekať žltou farbou. Kostýmy boli šité na mieru hercov podľa návrhu kostýmovej výtvarníčky Rebeccy Zachar. Snažíme sa do výroby a zháňania scénických dekorácií a rekvizít zapojiť takmer celý súbor.

i-novinky.sk: Máte v súbore nadaných hercov. To sa prejavilo aj v „kohútovi“. Odkiaľ sú pretože viem, že účinkujú aj herci z Dubnice nad Váhom?

Andrej Škvaro: Členovia súboru sú z Pruského, Ilavy, Dubnice nad Váhom, Lednických Rovní, Horoviec, jeden účinkuje v Divadelnom súbore Červené vankúše v Púchove, dve v DS Masky v Ilave, traja v Dubnickom divadle, dvaja v DS Giovanni v Dolnej Súči, mnohí účinkovali v DS Malá múza v Ilave. Čiže máme hercov s akými – takými skúsenosťami, ale aj prvohercov.

i-novinky.sk: Kde si Vás môžu diváci vychutnať s „Návštevou starej dámy“?

Andrej Škvaro: Najbližšie si diváci môžu prísť pozrieť predstavenie 3. marca do športovej haly v Bolešove, 11. marca do divadla v Púchove, 22. apríla v Lednických Rovniach.  

i-novinky.sk: Chceli by ste divákom, potencionálnym návštevníkom Divadelného súboru HUGO niečo odkázať?

Andrej Škvaro: Milí naši diváci, vážime si Vašu priazeň, Vaše pripomienky, názory, pochvaly, kritiku, pretože to nás povzbudzuje, posúva ďalej a je satisfakciou za drinu a strávený čas pri nácvikoch. Tešíme sa na Vás na ďalších reprízach, ale aj premiérach.

Otázku som položil aj predstaviteľke hlavnej úlohy, ktorú vtedy alternovala Marta Vojtášová. Pani Vojtášová povedzte čitateľom niečo o Claire Zachanassianovej.

Marta Vojtášová: Po prvom prečítaní scenára som bola trochu zaskočená. Bola Claire len krutá a pomstivá manipulátorka, alebo cítila pri návrate do mladosti aj nostalgiu? Mala v závere pocit víťazstva, alebo skôr smútku z reakcie ľudí? Je to krásna rola a hrám ju rada. Len mi je smutno z toho, že ten príbeh by rovnako skončil aj dnes a v našom meste…

Za www.i-novinky.sk poďakoval Robert Zvonár