Pietna spomienka na obete II. svetovej vojny

292

Pri príležitosti 77. výročia ukončenia II. druhej svetovej vojny si aj mesto Dubnica nad Váhom pripomenulo túto významnú udalosť.

Na novom cintoríne sa zišli zástupcovia mesta pod vedením primátora Mgr. et Mgr. Petra Wolfa, Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS) č. 1 a 2, Zväzu protifašistických bojovníkov (ZPFB), MO Matice Slovenskej a Klubu Českého pohraničí – Stredné Považie Dubnica nad Váhom.

Účastníkov privítala podpredsedníčka JDS č. 1 Mária Backová. Žiačka ZŠ s MŠ Centrum 1 32 Dubnica nad Váhom Eliška Vráblová predniesla báseň Jána Kostru Moja rodná. Po nej sa príhovorom ujali slova primátor Dubnice nad Váhom Mgr. et Mgr. Peter Wolf a zástupca ZPFB Ing. Štefan Omachel. Primátor Mgr. et Mgr. Peter Wolf vo svojom príhovore povedal: „… to čo môžeme urobiť aj 77 rokov po ukončení bojov je odmietnuť vojenskú agresiu a siahanie na slobodu iných ľudí, či národov. Mier je cenný, no keď žijeme v jeho časoch ľahko dokážeme zabudnúť aký je krehký…“

Pred ukončením spomienky Mária Backová poďakovala účastníkom a vyzvala ich, aby sa pomodlili za obete II. svetovej vojny.

Žiaci ZŠ s MŠ Centrum 1 32 pani učiteľky Heleny Palmovej sa rozlúčili zborovým: “dovidenia“.

Na video kliknúť tu na odkaz