Pri hrobe Ježiša Krista v Dubnici nad Váhom

664

Tento rok kvôli pandemickým opatreniam bol hrob Ježiša Krista inštalovaný v exteriéri.

Ľudia sa prišli pokloniť k hrobu ku Kostolu sv. Jakuba a využiť aj príležitosť prijať sv. prijímanie vo vonkajších priestoroch. Večer smútočné obrady pokračovali vonku pálením ohňa.

Pridávam galériu z roku 2019