Prvá adventná svieca v Dubnici nad Váhom

831

Stalo sa tradíciou, že aj v Dubnici nad Váhom sa rozsvecujú adventné sviece na adventnom venci.

Aj tento rok sa na pekne vyzdobenom Námestí Matice slovenskej v Dubnici nad Váhom uskutočnila slávnosť rozsvecovania 1. adventnej sviece. Býva zvykom, že prvú sviecu rozsvecuje primátor Dubnice s pánom farárom. Tento rok z dôvodu úrazu pána primátora prvú sviecu rozsvietil zástupca primátora František Mikolášek s pánom farárom ThLic. don Mariánom Bielikom SDB.

Nasledovali milé vystúpenia detí zo spevmi, básničkami, scénkami a tancami zo Základných a Materských škôl Dubnice nad Váhom s vianočnou tematikou.