Spevnenie svahu

428

Na spevnení svahu pri Dubnickom kaštieli sa intenzívne pracuje. Svah treba spevniť, aby nepadol múr kaštieľa.