Spoznávame remeslá v našom regióne zážitkovým učením.

591

Spojená škola v Dubnici nad Váhom ma požiadala o uverejnenie ich článku a fotiek na mojej stránke. Vyhovujem ich pretože ide o záslužný čin aj Nadácie ZSE.

 

 

 

 

V školskom roku 2019/2020 sa v Spojenej škole, Školská 386/1 v Dubnici nad Váhom uskutočnil projekt „Spoznávame remeslá v našom regióne zážitkovým učením“. Tento projekt pripravili vyučujúce Mgr. Podoláková, Mgr. Račková pre žiakov praktickej školy a uskutočnil sa vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE.

Zážitkové vyučovanie je pre žiakov s mentálnym postihnutím veľmi motivačné, podporuje ich rozvoj a touto formou sme im umožnili navštíviť remeselníkov z nášho regiónu. Zároveň získali inšpiráciu na aktívne využívanie voľného času. Návštevou remeselných dielní si žiaci upevnili sociálne zručnosti v cestovaní, v kontaktovaní s neznámymi ľuďmi, v riešení sociálnych situácií v každodennom živote.

Žiaci praktickej školy spoznali prácu drotára, sklára, pekára, cukrárky, záhradníka, tkáčky, modrotlačiara a keramikárky.

Z vlastnoručne vyrobených výrobkov sa žiaci tešili, na niektorých si pochutili, iné použili na obdarovanie svojich blízkych.

Ďakujeme Nadácii ZSE a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Viac informácii na stránke školy: https://szsdca.edupage.org/text24/