Za pánom Karlom Gottom

963

Bez slov. Nech je mu zem Česká ľahká. Úprimná sústrasť rodine.