Aj detičky zdobili májku v Červenom Kameni

262

V posledný školský deň pred 1. májom zorganizovala obec Červený Kameň s Dobrovoľným hasičským zborom a Futbalovým klubom Červený Kameň stavanie mája.

Na nádvorí Základnej a Materskej školy v Červenom Kameni sa zišli krátko pred pätnástou hodinou miestny hasiči a futbalisti, aby pripravili stavanie májky. Jama vykopaná. Stačilo na 20 metrový kmeň priskrutkovať a drôtom upevniť vršiak májky a mohlo nastať zdobenie. Pani učiteľky, kuchárky, ale hlavne detičky sa toho ujali s plnou vervou. Každý chcel priložiť roku k dielu, aj rodičia detí.

Pani učiteľka pripravila s detičkami krátku, ale o to milšiu kultúrnu vložku so spevmi a tanečkami. Kuchárky upiekli sladké koláče. Starostka priniesla aj iné „potuženie“ a tak sa malo čo ponúkať. Prišiel čas na stavanie mája. Hasiči a futbalisti si zobrali svoje pripravené náradie a za povzbudzovania detí: „Do toho, do toho, do toho“, sa dielo podarilo a máj stojí. Detičky vykríkli „Huráááááááááá“, a okolo mája zanôtili „Máj, máj, zelený, pod oblôčkom sadený“.

Obec ešte čakalo stavanie mája na Červenej skale. Verím, aj so starostkou Alenou Gregorovou, že sa zrealizuje.