pondelok, 27 mája, 2024
ÚvodBlogOdpovede na aktuálne otázky občanov Dubnice nad Váhom

Odpovede na aktuálne otázky občanov Dubnice nad Váhom

Dňa 26. apríla 2023 sa v Prezentačnej miestnosti MsDK sa uskutočnilo pravidelné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom.

Za občanov sme sa ho zúčastnili dvaja z toho ja som zastupoval, v tomto prípade, aj média. Slabá účasť občanov na Mestských zastupiteľstvách v Dubnici nad Váhom sa stáva tradíciou. Vyjadrujem rozčarovanie, že sa ho vôbec nezúčastňujú bývalí poslanci mesta. Akoby skončeným ich funkčného obdobia, ich činnosť zastupiteľstva a problémy občanov nezaujímali. Neospravedlňuje ani to, že si zastupiteľstvo môžu pozrieť v médiách, tam sa, ale na problémy zaujímajúce občanov spýtať nemôžu. Že by to bolo aj tým, že hlasovanie o jednotlivých bodoch prechádza jednomyseľne?

Sprostredkoval som na zastupiteľstvo otázky občanov:

i-novinky.sk: Ako pokračuje výstavba Mestskej plavárne a kedy sa plánuje aktuálne dokončiť?

primátor mesta: Mestská plaváreň je momentálne vo fáze povoľovacích procesov. Vydávame právoplatné územné rozhodnutie a momentálne beží stavebné konanie, takže v takomto štádiu sa nachádza Mestská plaváreň.

i-novinky.sk: A čas dokončenia?

primátor mesta: Ja Vám to neviem povedať pretože bežia konania, vyjadrenia, tým pádom Vám neviem povedať kedy bude Meszská plaváreň dokončená.

i-novinky.sk: Ako pokračuje rekonštrukcia Chateau Mignon a kedy sa plánuje dokončiť?

primátor mesta: Čo sa týka Chateau Mignon. Naprojektovali sme ho v kooperácii s Krajským pamiatkovým úradom. Prebiehali všetky prípravné práce, získali sme na rekonštrukciu povolenie a následne si podali žiadosť o získanie eurofondov v auguste minulého roku a čakáme na vyjadrenie riadiaceho orgánu či nám ju schváli, alebo neschváli. Zatiaľ sme dostali jeden dotaz, ktorý sme zodpovedali a vyriešili sme to podľa požiadaviek riadiaceho orgánu. Takto je to s eurofondami. Čakáme na finančné prostriedky, aby sme mohli Chateau Mignon mohli kompletne zrekonštruovať.

i-novinky.sk: Plánuje sa pokračovať v renovácii kaštieľa a ako? (František Lezo ako predchádzajúci diskutér ma predbehol s pripomienkou: „… zaujímalo by ma ohľadom Dubnického kaštieľa. Dubnický kaštieľ bol renovovaný ešte za bývalého primátora Jozefa Gašparíka, myslím, je to už 7, 8 rokov. Doposiaľ sa tam odvtedy nespravili na tom kaštieli, žiadne zásahy, asi je to nedostatok finančných prostriedkov. Či by sa to nedalo prostredníctvom európskych fondov riešiť, lebo jedno je spravené, druhé chátra, takže chátra čo sa urobilo pred 7 rokmi a bude ďalej chátrať, tak by sa to malo, ale neviem ako spraviť…“)

primátor mesta: Čo sa týka eurofondov na kaštieľ. Do augusta minulého roku nebola vyhlásená žiadna výzva, ktorá by bola vhodná na rekonštrukciu takej významnej pamiatky akou je náš kaštieľ, hlavne čo sa týka rozsahu. Boli čerpané nejaké dotácie v desiatkach tisíc eur a tie sme využili na drobné úpravy. Bol upravovaný vstup do kaštieľa, taktiež bola opravovaná stena zo strany od parku, stabilizácia svahu, teda nejaké drobné práce boli robené, ale žiaľ nebola taká výzva, aby sme mohli financovať tak rozsiahlu investičnú akciu ako je rekonštrukcia nášho kaštieľa. Momentálne takáto výzva otvorená je a my sa pripravujeme s projekčnou dokumentáciu, aby sme sa do nej mohli zapojiť a čerpať finančné prostriedky na rekonštrukciu ďalších krídiel alebo ďalších etáp opravy kaštieľa a samozrejme aj toho nádvoria. Keď sa nám to podarí pekne skĺbiť a budeme úspešný, tak tam vznikne ozaj pekné a hodnotné miesto. Ďalej tam máme naprojektované aj chodníky v parku a verejné osvetlenie. Veľmi si to historicko-kultúrne centrum ceníme, ale nie sme to z vlastných prostriedkov to zafinancovať vo výške 12 000 000 €. Verím však, že sa nám to podarí a že budeme úspešný ako pri iných projektoch.

i-novinky.sk: Teraz keď sa straší vojnou sa občania pýtajú ako je to s krytmi, v akom sú stave, kde a pre koľko obyvateľov?

primátor mesta: No, ale s tým bude asi veľký problém pretože to má na starosti obrana štátu a je to na pleciach štátu. O kryty CO, ktoré máme v našej gescii sa staráme v rámci možností a našich kompetencií. Vykonávajú sa prehliadky, ale ich kapacita určite nie je postačujúca pre potreby obyvateľov v prípade, že by došlo k nejakému konfliktu. Myslím, že s týmto problémom nie sme jediným mestom na Slovensku.

i-novinky.sk: Na ceste od kruhového objazdu smerom ku železničnej stanici je spomaľovač, ale od stanice, či štadióna vodiči využívajú, že pred kaštieľom nie je, tak si to tadiaľ prefrčia bez spomalenia. Nebolo by vhodné ho umiestniť aj tam?

primátor mesta: Čo sa týka chodníka a cesty na Námestí sv. Jakuba. Bola spracovaná štúdia na kompletnú rekonštrukciu zóny od Doorsu až po kaštieľ a celé by to malo byť preriešené ako pešia zóna a aj s vytvorením nových parkovísk. V tomto sme boli v komunikácii s Krajským pamiatkovým úradom, keďže je to v bezprostrednej blízkosti, do 10 m, od národnej, kultúrnej a historickej pamiatky preto sme museli byť v priamej kooperácii s Krajským pamiatkovým úradom a doladiť si niektoré detaily, našli sme však spoločný konsenzus a projektantka dofinalizováva fázu dokumentácie tak, aby nám bolo vydané stavebné povolenie a následne by sme sa radi pustili do výraznej úpravy tej plochy a celkovej zóny pred kaštieľom ako historického jadra mesta. Štúdia bola zverejnená v Dubnických novinách, na sociálnych sieťach, aj na webovej stránke mesta. Celá zóna sa upokojí a vytvorí sa tam priestor na trávenie voľného času a na sociálnu interakciu, takisto sa upokojí aj doprava pred kostolom. Berieme to to ako komplexný problém, nielen na opravu chodníkov, ale aj vytvorenie hodnotného miesta pred našou najvzácnejšou historickou pamiatkou, ktorou je kaštieľ. Opäť neviem povedať termín.

i-novinky.sk: Neviem či by nebolo vhodné riešiť občerstvenie pri kultúrnych predstaveniach v MsDK (automat býva pokazený, reštaurácia zatvorená aspoň na kávu, nealko…) respektíve šatňu.

primátor mesta: Budeme kontaktovať správcu nápojového automatu.

i-novinky.sk: Bolo by dobré pridať nejaký automat na nejaké nealko, limonádu as podobne.

primátor mesta: Poznačím si.

i-novinky.sk: Pýtať sa, tak ako pred rokom, na digitálny ukazovateľ odchodov autobusov pred SPŠ teraz keď je námestie v prestavbe nemá význam?

primátor mesta: Čo sa týka digitálneho ukazovateľa odchodu autobusov pred SPŠ na Námestí Matice Slovenskej. Tento by mali každú chvíľu montovať a bude ho realizovať TSK (Trenčiansky samosprávny kraj), ktorý pre nás zabezpečuje prímestskú autobusovú dopravu.

Za i-novinky.sk poďakoval Robert Zvonár

(Odpovede sú mierne upravené z dôvodu hovoreného slova, ale vystihujú podstatu problémov a hodnotu odpovedí)

Obrázok je iba ilustračný