piatok, 12 apríla, 2024
ÚvodReportážeDubnica nad Váhom je momentálne bez vizuálneho smogu

Dubnica nad Váhom je momentálne bez vizuálneho smogu

Primátor Dubnice nad Váhom Mgr. Et Mgr. Peter Wolf: „Dnes bude odstránených 16 reklamných stavieb a mám z toho ozaj veľkú radosť pretože ten boj je administratívne náročný…“

Tak sa aj stalo. Pracovníci Technických služieb mesta (TSM) Dubnica nad Váhom sa so svojou technikou a pod dozorom vedenia mesta, vedenia TSM a médií pustili s vervou do likvidácie nelegálne umiestnených billboardov. Bzučali rozbrusovačky, počuť bolo kladivá, príkazy, rady, syčali autogénové paličské súpravy a oceľové konštrukcie padali. V suchom, trávnatom, prostredí zamestnanci boli pripravený s lopatami a vodou na hasenie zárodkov požiarov. Odstránenie jednej tabule trvalo približne pol hodinu podľa veľkosti. Robotníci hneď na mieste separovali materiál do traktorov.

Majitelia stavieb budú sankcionovaný a bude im fakturovaná náhrada za odstránenie stavieb.

Táto druhá akcia odstránila nateraz všetky nelegálne stavby a mesto Dubnica nad Váhom je momentálne bez nelegálne umiestnených reklamných stavieb.