Ortieľ Najvyšší súd Slovenskej republiky zatiaľ nevyriekol

165

Všetky zložky Polície sa sústredili pred bývalou NR SR pri budove Najvyššieho súdu SR.

Asi hodinu pred začiatkom pojednávania Najvyššieho súdu za začali schádzať prívrženci strany Kotleba – Ľudovej strany Naše Slovensko pod Slovenskými a straníckymi vlajkami. Pred pojednávaním senátu ich bolo takmer 500. Zazneli výčitky smerom k novinárom: „Ale Vás tu je, ale máte o Nás záujem, a keď nás bili, kde ste boli?“. Následne sa prívrženci strany vybrali na pokojný sprievod ulicami Bratislavy pred Generálnu prokuratúru pod vedením Milana Uhríka, a pred koncom pojednávania sa vrátili pred Najvyšší  súd. Senát najvyššieho súdu mal rozhodnúť o rozpustení strany. Štatutár strany Ing. Marián Kotleba prišiel v dobrej nálade štvrť hodiny pred zasadnutím súdu s tým, že: „Neexistuje jeden právny dôvod, aby bola naša strana rozpustená…“ Ing. Mariána Kotlebu prišiel podporiť aj bývalý predseda rozpustenej (17.2.2010 rozhodnutím Najvyššieho správneho súdu) Dělnické strany Tomáš Vandas a pár poslancov NR SR zo strany Kotleba – ĽSNS. Pojednávacia sála bola plná na trištvrte percent, zväčša novinármi, iba akreditovanými.

Senát zasadol v zložení: Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková PhD., členovia: JUDr. Nora Halmová, JUDr. Milan Morava, JUDr. Petra Príbelská PhD., JUDr. Jarmila Urbancová. Predsedajúca senátu prečítala listinné prílohy.

Za Generálneho prokurátora Slovenskej republiky žalobu s desiatymi bodmi obžaloby čítal JUDr. Ivan Minár takmer hodinu. Sú v nich napr.: sľuby Kotleba – ĽSNS ako je zabránenie adopcií „úchylmi“, čím kotlebovci narážali na adopcie homosexuálnymi pármi. Zároveň v programe sľubujú založenie domobrany, vyhostenie migrantov, či nastolenie poriadku v čiernych dierach krajiny či cigánskych osadách. „Strana vyvoláva nenávisť či pogromistické nálady,“ hovoril JUDr. Minár, ktorý ďalej spomína najmä rétoriku namierenú proti „rómskym parazitom“ či „cigánsku kriminalitu“, o ktorej predstavitelia ĽSNS hovoria pomerne často. „Takáto generalizácia všetkých príslušníkov rómskej menšiny je založená len na rasovom a etnickom pôvode a porušuje princíp rovnosti,“ hovoril prokurátor. Za neprijateľné označuje spôsob vytvárania domobrany tak, ako ju navrhuje ĽSNS. Každá politická strana by si totiž takto mohla urobiť vlastnú milíciu, čo podľa prokurátora nie je prijateľné. Dodáva, že podobné zložky tu už boli v minulosti a za príklad dáva okrem Hlinkových gárd aj Železné gardy či jednotky SS v Nemecku. JUDr. Minár tiež poukazuje, že je v poriadku nesúhlasiť s členstvom v NATO, no ohradzuje sa voči označovaniu Aliancie za teroristickú či zločineckú organizáciu. „To by predsa znamenalo, že aj naše ozbrojené zložky sú teroristickými či zločineckými,“ poukazuje prokurátor. Prokurátor dodáva, že nikto netvrdí, že na Slovensku je všetko v poriadku, určite nie je, ale cesta tak ako ju navrhuje ĽSNS nie je správna cesta.

Stranu ĽSNS zastupovali traja advokáti: Radovan Hrádek, Tomáš Rosina a Peter Kubka, a Marián Kotleba ako štatutárny zástupca. Všetci štyria spochybnili slová obžaloby, konštatovali, že zrušenie strany je politická objednávka. K časti o Slovenskom štáte Radovan Hrádek čítal podporné články osobností, ktoré, ale boli na 90 % od cirkevných hodnostárov. Ing. Marián Kotleba sa vyjadril, že časti obžaloby sú vytrhnuté z kontextu, že nikdy nechceli nič robiť proti zákonom štátu, vysvetľoval hliadky vo vlakoch, problematiku na východnom Slovensku, spomenul vraždu v Dobšinej. Vyjadril sa, že niektoré časti sú mu na smiech, niečo mu pripadá, že sa mu sníva. Snažil sa byť kľudnejší ako minule, ale aj tak ním triasli emócie, za čo sa viackrát senátu ospravedlňoval.

Po dvojnásobnom prerušení senátu, tento vyzval účastníkov pojednávania k záverečnej reči v ktorej obe strany trvali na svojom.

Po celodennom zasadaní Najvyššieho súdu SR senát NS RSR sa rozhodol prerušiť zasadanie do 29. apríla 2019 do 10:00 pre vynesenie rozsudku.

Predseda strany Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko Ing. Marián Kotleba takmer bez slova, k novinárom, sadol do auta a odišiel.

Na pojednávaní pre zrušenie ĽSNS predniesli reč obhajoba a žalobca