Trojkráľový výstup na Markovicu

1319

Klub slovenských turistov Kolačín už tradične zorganizoval na začiatku roka Trojkráľový výstup na Markovicu.

Markovica je vrch v Strážovských vrchoch s nadmorskou výškou 598 m. n. m., leží juhozápadne od mesta Nová Dubnica. Masív kopca tvoria triasové dolomity a vápence tektonickej jednotky.

Kríž na Markovici slávnostne osadili z príležitosti 65. výročia SNP. Na kríži je nápis, „Lež večná mena toho nech ovenčí sláva, kto seba v obäť svätú za svoj národ dáva.“ – je to úryvok z Chalúpkovej básne Mor-ho!

Tento rok ku krížu pod Markovicou vystúpilo asi 100 turistov. Jedna trasa viedla od Domu kultúry v Kolačíne. Odtiaľ viedla cez Družstevnú ulicu, smerom ku Kaplnke obrátenia sv. Pavla. Turisti z Dubnice nad Váhom využívajú inú trasu, priamo cez les ku krížu Pod Markovocou. Pri kríži účastníci dostali vkusný drevený medailón a upomienkovú fotku. Pri ohnisku si mohli odpočinúť, zapísať sa do vrcholovej knihy a opiecť si napr. špekáčik z doneseného materiálu. Počasie prialo, po ceste poprašok snehu, sem tam vyšlo slniečko a tak sa ľudia tešili pobytu v prírode.

Späť sme sa vybrali priamo do Dubnice nad Váhom cez pohorie Markovica, okolo dvoch novovybudovaných ohnísk DHZ-om Kolačín k studničke, kde končí Dubnický náučný chodník s jeho poslednou ôsmou zástavkou.