Z chrámového koncertu v Trenčianskej Turnej

2831

Citujem Vlastu Mudríkovú: „Spievania v kostoloch majú neuveriteľnú moc a čaro“.

Vo Farskom kostole sv. Martina biskupa v Trenčianskej Turnej sa rozozvučala heligónka spod šikovných prstov Vlasty Mudríkovej a spevu pre ňu tak typický a nezameniteľný. So svojim priateľom Jozefom Opatovským si návštevníci kostola vypočuli „Výlet do rozprávky“. Zuzana Patrnčiaková zahrala skladbu od J. Pachelbela Canon in D a od Z. Fibicha Poem. Nasledovali koledníci Dobrej noviny z Trenčianskej Turnej so svojimi vianočnými vinšovačkami a FS Večerenica z Trenčianskej Turnej zahral a zaspieval pár vianočných piesní. Opäť pred oltár prišla Vlasta Mudríková v netradičnej, ale vkusnej, modernej a slušivej dlhej róbe, aby spolu s Martinou Kubicovou a za doprovodu Zuzany Patrnčiakovej zaspievali krásnu opernú pieseň od C. L. Webera Pie Jesu. Aj za túto pieseň si vyslúžili potlesk a aj potlesk v stoje.

Na záver poďakoval účinkujúcim a hosťom organizátor Štefan Mahrík, pán farár Jozef Marko a za obec Trenčianska Turna zástupkyňa starostu Mgr. Janka Poláčková.

Fotky a video s láskavým povoleným Miroslava Valacha a Štefana Mahríka z ich „dieľne“.