Zvonenie za obete pandémie

460

Na druhú veľkonočnú nedeľu – Nedeľu Božieho milosrdenstva 11. apríla 2021 sa o 12:00 hod. rozozvučali na 10 minút zvony aj v Dubnici nad Váhom z Kostola sv. Jakuba na pamiatku obetiam pandémie, ale aj rodín, ktoré prišli o člena rodiny.

10 minút za zvukov zvonov zahĺbenia sa  do modlitby na tento úmysel.

Do 11. apríla 2021 bolo na Covid-19 10 565 úmrtí a celkový počet úmrtí s Covidom-19 bolo 2 002.