Vánočnje oplátki – Karácsonyi ostya (Ečer – Ecser)

260
Vánočnje oplátki - Karácsonyi ostya (Ečer - Ecser)Svojráznu vianočnú sladkosť – oblátky – v katolíckych obciach pripravoval kantor (učiteľ) a obyvateľom osady poroznášali žiaci. K príprave je potrebné špeciálne náradie zo železa.

Prísady: 1 kg múky, trošku soli, 3 vajcia, 5 lyžíc cukru, voda, včelí vosk

Čas prípravy: noooooo

Príprava: Svojráznu vianočnú sladkosť – oblátky – v katolíckych obciach pripravoval kantor (učiteľ) a obyvateľom osady poroznášali žiaci. K príprave je potrebné špeciálne náradie zo železa.

Spravíme hustó cesto (ako palačinkám). Zelezo načíme zohráť nage horúco. Pred pečeňím počohreme zelezo z voskom. Potom jedno za druhím malov varečkov dávame cesto do prosrjedku horúceho zeleza a zelezo sťisňeme jedno do druheho a nad ohňom pečeme. Ňeskoršje vosk len tedi potrebujeme, keť sa prichiťí cesto g zelezu.

Autor: Gerlei Józsefné (rod./szül. Szöllős Mária, 1937)

Zdroj: Takto varila starká (Ondrej Csaba Aszódi a Katarína Királyová)